Ukranian First Name Generator (Female) (d41)

d41 Female Name

1

Aleksandra

2

Aneta

3

Anichka

4

Bohdana

5

Bohuslava

6

Daryna

7

Ionna

8

Ivanna

9

Julija

10

Kalyna

11

Katerina

12

Kateryna

13

Katrya

14

Klara

15

Klarysa

16

Lavra

17

Leysa

18

Lyaksandra

19

Marynia

20

Maryska

21

Nastasiya

22

Nastunye

23

Nataliya

24

Natalka

25

Nyura

26

Oksana

27

Olena

28

Olha

29

Orynko

30

Oxana

31

Oxanna

32

Sofiya

33

Sofiyko

34

Vasylna

35

Vasylyna

36

Viktoriya

37

Wasylyna

38

Yaryna

39

Yelysaveta

40

Yeva

41

Yevtsye